10 juli 2019

Zomeracademie “Female visions for a better Europa”

Eind juni heb ik (Anita Rasenberg) deelgenomen aan de “European Summer Academy”, die is georganiseerd door het bestuur van EVP Vrouwen. Deze tweedaagse droeg de titel “Female visions for a better Europe”. Ruim 45 vrouwen uit verschillende Europese landen leverden bouwstenen voor een resolutie, waarmee de EVP Vrouwen de EVP in het Europese Parlement oproept om meer aandacht te besteden aan de belangen van vrouwen in het Europees beleid.

Ik vertegenwoordigde het CDAV. Het was inspirerend om met zo’n verscheidenheid aan vrouwen vanuit Noordelijke, Westelijke, Oostelijke en Zuid-Europese landen in gesprek te zijn over de belangen van vrouwen in Europa. Ter voorbereiding van deze zomeracademie heb ik kennis kunnen nemen van 11 resoluties die EVP Women inmiddels heeft opgeleverd. De eerste resolutie dateert van 2010 en ging over de aandacht voor vrouwen in conflictgebieden. Daarna volgend resoluties over het belang van vrouwen op het terrein van ondernemerschap, de Arabische lente, het vluchtelingenbeleid, de arbeidsmarkt, geweld, democratie, de digitale samenleving en economie. Veel van deze resoluties hebben impact gehad op de besluitvorming van de EVP.

Het viel mij op dat verschillende vrouwen uit Oostelijke en Zuid-Europese landen er vanzelfsprekend van uitgingen dat het in de Noordelijke Europese landen goed op orde is met de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de samenleving. Helaas heb ik moeten aangeven dat slechts 30% van onze Tweede Kamer bestaat uit vrouwen, dat vrouwen in geringe mate vertegenwoordigd zijn in besturen en dat in de top besturen van onze wetenschap er nauwelijks vrouwen te vinden zijn. Finland daarentegen heeft meer vrouwelijke dan mannelijke parlementsleden. De bedoelingen van onze Europese Volkspartij zijn goed.

In haar Basisprogramma verklaart de EVP dat mannen en vrouwen van nature even waardevol en betekenisvol zijn en derhalve van nature gelijkwaardig. Zij hebben dezelfde rechten en plichten. De praktijk is echter weerbarstiger. Vrouwen zijn nog zwaar ondervertegenwoordigd in de verschillende landen. Op de zomeracademie passeerden een groot aantal onderwerpen de revue: de toegankelijkheid van internet voor vrouwen en het belang van scholing in digitale vaardigheden, de aandacht voor vrouwen binnen de vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten en populisme, het klimaatvraagstuk, gelijkheid van mannen en vrouwen, de vermindering van de sociale uitsluiting van vrouwen en het realiseren van een betere work life balance.

Minister Riina Solman uit Estland bijvoorbeeld, hield een pleidooi voor “Non violent choices”. Zij benadrukt dat geweld altijd een keuze is en dat vrouwen het recht hebben op een vrije en veilige wereld. Een van de deelnemers uit Albanië vertelde ons dat onlangs een vrouw was gearresteerd, omdat zij opkwam voor de rechten van vrouwen. Door betere Europese samenwerking kan vrouwenhandel effectiever worden aangepakt. Karoline Edtstadler – voormalig staatssecretaris van binnenlandse zaken in Oostenrijk – pleitte vervolgens voor een effectieve aanpak van seksueel misbruik. 80% van de slachtoffers is vrouw. Karoline is voor een integrale aanpak met een focus op zowel daders als slachtoffers. Doris Pack, de voorzitter van de EPPW sloot tenslotte af door te benadrukken hoe waardevol het is dat de verschillende landen op het terrein van gendergelijkheid van elkaar leren en good practices met elkaar delen. Zij riep de deelnemende vrouwen bovendien op om hun bevindingen te delen met hun eigen politieke achterban.

Aandacht voor vrouwenbelangen moet immers niet beperkt blijven tot aparte vrouwengroepen. Ook voor ons CDA is meer samenwerking en afstemming op het terrein van Vrouw en politiek belangrijk. Het CDAV en leden van de Tweede Kamerfractie zouden veel meer kunnen samenwerken om de ondervertegenwoordiging van vrouwen te verminderen.

Het vervolg

Het bestuur van EVP Vrouwen zal op korte termijn de resolutie opstellen met de tien belangrijkste punten en deze presenteren op het EPPW congres van 18 en 19 oktober 2019 en vervolgens voorleggen op het EVP-congres van 20 en 21 november in Zagreb. Mocht u interesse hebben in de resolutie laat het ons weten op cdav@cda.nl, ovv van CDAV- Internationaal. Wij sturen u dan tzt de resolutie toe. Ik hoop dat het CDA een delegatie naar deze EVP-bijeenkomst afvaardigt waarin een evenredig aantal vrouwen vertegenwoordigd is.

Bijeenkomst “Female visions for a better Europe” op 3 oktober in Den Haag

Op 3 oktober houdt het CDAV Internationaal een bijeenkomst waarin de inhoud van deze resolutie centraal staat en wat dit betekent voor het CDA in Nederland. Vrouwen en mannen die belangstelling hebben om aan deze bijeenkomst deel te nemen, kunnen een mailbericht sturen naar cdav@cda.nl, ovv van CDAV-Internationaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.